TungelstaHead

Knapp

tungelsta

Bo i tryggheten på landet

Använd platsens egenskaper för att på lång sikt öka värdet på marken.

line-red

Tjänst

Place Branding

Uppdragsgivare

Turbinen

Utmaning

Vår uppdragsgivare Turbinen äger mycket mark i Tungelsta och har ett långsiktigt intresse för platsen. Tungelsta är en tätort längs pendeltågslinjen söder om Stockholm. Vi vill på lång sikt öka värdet på marken.

Lösning

Vår analys visar att Tungelsta har unika positiva värden och en position som ”lantligt och tryggt”. Vi väljer att använda tätortens befintliga namn samt lyfta fram de positiva tillgångar, fördelar och känslor som redan finns på platsen.

Resultat

Vi har gjort en analys och strategi för platsvarumärket Tungelsta. En grafisk identitet har tagits fram för tätorten. Vi har även producerat en webbplats som ska fungera som navet i den löpande platsmarknadsföringen.

trycksakwe webb
Grafiskprowebb

Relaterade projekt

18 januari, 2022

Telestaden

Tydlig indentitet
13 januari, 2022

Sundbyholm

Öka kännedomen om den natursköna Mälaridyllen
6 december, 2021

Ursvik i Sundbyberg

Ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt